Gạch nhựa Aroma Extra wood tự nhiên là gạch nhựa bằng chất liệu gỗ thiệt.

Gạch nhựa Aroma Extra Wood tự nhiên
Gạch nhựa Aroma Extra Wood tự nhiên
Gạch nhựa Aroma Extra Wood tự nhiên Chestnut
Gạch nhựa Aroma Extra Wood tự nhiên Chestnut
Gạch nhựa Aroma Extra Wood tự nhiên Oak
Gạch nhựa Aroma Extra Wood tự nhiên Oak
Gạch nhựa Aroma Extra Wood tự nhiên Rose Wood
Gạch nhựa Aroma Extra Wood tự nhiên Rose Wood
Gạch nhựa Aroma Extra Wood tự nhiên Silver Walnut
Gạch nhựa Aroma Extra Wood tự nhiên Silver Walnut

Liên hệ mua hàng:  Gạch nhựa Aroma Tiến Phát Hưng – Tel: 08. 35262126 – Email: tienphathungjsc@gmail.com

Advertisements